Tietosuojaseloste


Tietosuojaseloste
Tämä on Sports Team Rahola ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Tämä tietosuojaseloste sisältää kuvauksen Team Raholan jäsenrekisteristä. Tietosuojaseloste on laadittu 24.5.2018.

Rekisterinpitäjä
Sports Team Rahola ry
Riihitie 3
37120 Nokia
www.teamrahola.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Minna Nurro
minna.nurro@pp.inet.fi
puh. 0400 668 268
Rekisterin nimi
Sports Team Rahola ry:n jäsenrekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain (503/1989) 11 §:n mukainen velvoite ylläpitää yhdistyksen jäsenluetteloa ja yhdistyksen toiminnasta tiedottamista varten.

Rekisterien tietosisältö
Team Raholan jäsenrekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Tietoja säilytetään jäsenrekisterissä kunnes jäsen ilmoittaa eroavansa yhdistyksestä.
Ulkomaanmatkojen järjestelyjä varten voidaan ulkopuolisen matkailualan yrityksen (esim. lentoyhtiö tai majoitusliike) niin edellyttäessä kerätä matkalle ilmoittautuneilta myös muita henkilötietoja. Näitä tietoja säilytetään sähköisessä henkilörekisterissä matkan keston ajan, minkä jälkeen ne hävitetään yhden kuukauden sisällä matkan päättymisestä.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään jäseniksi hyväksytyiltä henkilöiltä itseltään. Jäsenillä on mahdollisuus päivittää tietonsa ottamalla yhteyttä jäsenasioita hoitavaan henkilöön.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille. Yhdistyksen järjestämille matkoille ilmoittautuneiden jäsenten antamia tietoja voidaan luovuttaa ulkopuolisille matkailualan yrityksille, jos matkan järjestäminen sitä edellyttää.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoja säilytetään digitaalisessa muodossa rekisteriyhteyshenkilön kotona sijaitsevalla tietokoneella sekä tulosteena ja digitaalisessa muodossa yhdistyksen kotiosoitteessa sijaitsevalla tietokoneella.
Jäsenrekisterin käyttöoikeus on puheenjohtajan ja rekisteriyhteyshenkilön lisäksi hallituksen nimeämillä yhdistyksen rahastonhoitajalla ja sihteerillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.
Team Raholan jäsenrekisteri ei sisällä henkilörekisterilain 11 §:ssä mainittuja arkaluonteisia tietoja.

Tarkastusoikeus
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö osoitetaan suullisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Pyynnön esittäjää voidaan vaatia todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa tietojen pyytäjälle yhden kuukauden sisällä pyynnön vastaanottamisesta.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tiedot korjaa rekisterinpitäjän yhteyshenkilö rekisteröidyn tekemän korjauspyynnön perusteella. Korjauspyyntö osoitetaan sähköpostilla rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Pyynnön esittäjää voidaan vaatia todistamaan henkilöllisyytensä.

Oikeus tulla unohdetuksi
Jokaisella Sports Team Rahola ry:n jäsenrekistereissä olevalla henkilöllä on oikeus tulla unohdetuksi eli hän voi pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä tai niiden käsittelyn rajoittamista EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Pyynnöt tulee osoittaa rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Pyynnön esittäjää voidaan vaatia todistamaan henkilöllisyytensä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.